De werking van het oog

Waardoor ontstaat een oogafwijking

Waardoor ontstaat een oogafwijking?

Uw oog werkt als een camera. Alleen bij een juiste instelling wordt er een scherp beeld geprojecteerd. Bij het ‘normale oog’ worden lichtstralen die op het oog vallen, via het hoornvlies en de ooglens, in één brandpunt geprojecteerd op het netvlies en ontstaat een scherp beeld.


Correctie met een bril of contactlenzen

Wanneer uw hoornvlies niet de juiste kromming heeft, komen de lichtstralen niet als een brandpunt op het netvlies. Een bril of lenzen zorgen ervoor dat de lichtstralen wel gebundeld op het netvlies geprojecteerd worden, waardoor u scherp kunt zien.

Bij verziendheid (plusglazen) ziet men dichtbij wazig, maar in de verte scherp. De lichtstralen komen in één brandpunt achter het netvlies samen. Bij bijziendheid (minglazen) ziet men dichtbij scherp, maar veraf wazig. De lichtstralen komen in één brandpunt vóór het netvlies samen. Bij cilinderafwijkingen breekt het hoornvlies het licht niet in alle richtingen hetzelfde, waardoor de beelden vervormen.