Klachtenregeling

U wilt de beste zorg voor uw ogen en kiest daarom voor Eyescan. Binnen onze kliniek schenken wij veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg. Middels diverse uitingen (site, drukwerk, toestemmingsformulier, mondelinge tekst en uitleg) proberen wij al onze cliënten zo goed mogelijk te informeren.

Menselijke fouten, vergissingen of onduidelijkheden kunnen onverhoopt voorkomen. Wellicht voelt u zich onvoldoende begrepen voor, tijdens of na een behandeling. Dat willen wij graag van u weten, want van fouten kan iedereen leren. 

Wanneer u opmerkingen of verbeterpunten hebt over onze dienstverlening, kunt u deze altijd sturen aan de betreffende kliniek. De organisatie streeft naar continue verbetering. Input van onze cliënten is daarbij onontbeerlijk. Bent u echt ontevreden over onze dienstverlening? Neem contact met ons op, dan zoeken we graag samen naar een oplossing. 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Het bespreken van uw klacht met de direct betrokkene heeft in de praktijk verreweg de meeste voordelen. In de meeste gevallen worden problemen dan direct opgelost. Soms blijken cliënten dit echter toch moeilijk te vinden. Daarom hebben we bij Eyescan in iedere vestiging ook een klachtenfunctionaris met wie u uw klacht kunt bespreken, of schriftelijk kenbaar kunt maken. Onze klachtenfunctionaris kan het probleem met u bespreken en bekijken welke oplossingen mogelijk zijn. Hij of zij kan ook aanwezig zijn bij een gesprek waarin u uw onvrede met de betrokkene(n) bespreekt en kan daarbij bemiddelen.

Mocht u er ondanks de gezamenlijke inspanningen toch niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie, waarbij Eyescan is aangesloten. Ga voor meer informatie naar www.degeschillencommissie.nl.

Uw klacht naar de klachtenfunctionaris

  •  
  •