Privacyreglement Eyescan Ooglaserkliniek

Download hier het privacyreglement van de Eyescan Ooglaserkliniek:

Privacyreglement  pdf bestand. (198kb)

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Eyescan streeft continu naar verbetering van chirurgische behandelingen. Wij zijn daarom zeer actief op het vlak van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk onderdeel hiervan is evaluatie van medische gegevens van reeds uitgevoerde behandelingen. Dit betekent dat uw geanonimiseerde (anoniem gemaakte) medische gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden. Uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor deze vorm van onderzoek is niet nodig.

Verder zijn wij actief op het vlak van zogenaamd "translationeel onderzoek". Dit houdt in dat er nauw wordt samengewerkt met wetenschappelijke laboratoria die willen onderzoeken of hun bevindingen toegepast kunnen worden in de dagelijkse medische praktijk. Hierbij kan weefsel dat bij de operatie wordt verwijderd en overblijft na afronding van alle diagnostiek gebruikt worden voor aanvullend experimenteel onderzoek. Ook voor deze vorm van onderzoek is geen uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Er zijn strikte protocollen die ervoor zorgen dat de experimentele resultaten niet gekoppeld kunnen worden aan de individuele patiënt.

Het niet vragen om toestemming betekent echter niet dat u geen zeggenschap heeft over het gebruik van uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen het verder gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens en/of verkregen lichaamsmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens en/of lichaamsmateriaal zullen dan niet worden gebruikt voor dergelijk onderzoek. U kunt dit melden bij uw behandelend chirurg of optometrist.