Nauwe samenwerking tussen
oogartsen en optometristen

Optometrie

Het vakgebied optometrie

Een belangrijke taak binnen het vakgebied refractiechirurgie is weggelegd voor de optometrist. Deze houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord, maar is gespecialiseerd op het terrein van de diagnostiek - het vaststellen van oogafwijkingen na verrichting van onderzoeken. De beroepsgroep optometrie heeft wettelijke erkenning binnen de eerstelijns oogzorg en valt binnen de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

Optometristen in alle eyescan onderzoekscentra

Eyescan heeft voor de begeleiding van cliënten een landelijk netwerk van onderzoekcentra. Hier werken gespecialiseerde optometristen intensief samen met de Eyescan oogartsen.
De optometristen die zijn aangesloten bij Eyescan zijn na hun opleiding intensief getraind om adviezen en oogzorg te verlenen die samenhangen met refractiechirurgie. Zij hanteren hierbij de overeengekomen protocollen, werken met specifieke medicamenten en geavanceerde optometrische apparatuur. Zij zijn, als aanbieder van brillen, contactlenzen én refractiechirurgie, in staat om u onafhankelijk te adviseren over de beste oogcorrectie.

Certificering

De eyescan onderzoekscentra worden jaarlijks gecertificeerd door het Eyescan kwaliteitsinstituut. Zo moeten de optometristen voldoende studiepunten behalen in het kader van permanente educatie. Zij staan geregistreerd bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici en ze zijn lid van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).