Onze oogartsen

Specialisten

Professionals met veel ervaring

Eyescan is zeer kritisch bij de selectie van de oogartsen. Een oogarts is nog geen refractiechirurg. De refractiechirurgen die de behandelingen uitvoeren, hebben elk meer dan 20 jaar ervaring en moeten voldoen aan de laagste complicatie-rating. Dit is een vereiste en daarvoor volgden zij specialistische opleidingen. Door hun ervaring in (academische) ziekenhuizen weten zij de beste operatiemethoden te combineren met een persoonlijke benadering, waardoor techniek en advies optimaal samenkomen.

Dr. A.J.P. Rouwen

Dr. A.J.P. Rouwen
  BIG-geregistreerd
√  Gecertificeerd refractiechirurg door het NOG
√  Werkt volgens de richtlijnen van het NGRC

Promoveerde in 1992 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op contactlenscomplicaties en cornea topografie en registreerde zich in 1990 als Oogarts opgeleid in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam. Hij gaf in het verleden leiding aan de afdeling Oogheelkunde van het Centraal Militair Hospitaal Militair Medisch Specialist, was voorzitter van de Meldingen Incidenten Patiënten Zorg Commissie na een SIRE opleiding en werkte als staflid gespecialiseerd in de Hoornvlieschirurgie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht op de afdeling Oogheelkunde en als erkend opleider voor arts assistenten in opleiding tot oogarts.

Daarnaast heeft hij samen met collega Dr. H. Punt een ZBC voor oogheelkundige zorg, Eyescan Visie Oogzorgcentrum, opgericht in 1991 in Utrecht.

Dr. Rouwen was voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Contactlenzen van het NOG, en is tegenwoordig secretaris van het NGRC (Nederlands Genootschap voor Refractiechirurgie). Verder is hij NOG gecertificeerd refractiechirurg, lid van de ECLSO (European Contact Lens Society of Ophthalmologists), het NIOIC (Nederlandse Intra Oculaire Implant Club), de ESCRS (European Society for Cataract and Refractive Surgery) en natuurlijk het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap zelf. Hij is daarnaast geregistreerd als Refractiechirurg door het NGRC. Sinds 1999 heeft hij ononderbroken de refractiechirurgie en met name de Excimer laserbehandelingen gedaan en duizenden patiënten behandeld.

Drs. B. Ververs

Drs. B. Ververs
 BIG-geregistreerd
 Gecertificeerd refractiechirurg door het NOG
 Werkt volgens de richtlijnen van het NGRC 

Bob Ververs volgde zijn oogartsopleiding in het Oogziekenhuis te Rotterdam en registreerde zich in januari 1991 als oogarts. Vanaf die tijd is hij, als een van de eersten, lid van het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (destijds Nederlandse Werkgroep Refractie Chirurgie ). Tot aan 2002 hield hij de algemeen oogheelkundige praktijk in het St.Franciscus Gasthuis te Rotterdam en was hij verbonden aan Het Oogziekenhuis voor de Refractie Chirurgie in eerste instantie voor de oppervlakkige " ooglaser"behandelingen ( PRK ) en vanaf 1995 voor PRK, LASEK en LASIK.

Vanaf 2002 tot heden was Bob Ververs verbonden aan diverse klinieken in Nederland en consulent bij de Hoornvlieskliniek te Rotterdam. In 2005 was hij een van de eerste die in Nederland de Intalasik methode hanteerde. Spoedig daarna kreeg Bob Ververs de uitnodiging om als refractie chirurg in Engeland te werken. Hij heeft daar jaren gewerkt met de pioniers op dit gebied.

Bob Ververs heeft ongeveer 20.000 ooglaserbehandelingen en meer dan 5.000 lensimplantaties verricht. Hij heeft ervaring met vrijwel alle mechanische en femtosecond microkeratomen alsmede vrijwel alle excimerlasers.

In 2011 is Bob Ververs door Eyescan gevraagd zijn expertise voor hen in te zetten. Inmiddels heeft hij op het gebied van de leesbrilvervangende chirurgie zijn grote verdiensten bewezen. Hij is door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap geëvalueerd en goedgekeurd volgens de normen kwaliteitsvisitatie voor refractiechirurgie en mag zich dus NOG refractiechirurg noemen.

Bob Ververs is lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie, de Nederlandse Intra Oculaire Implant Club en de European Society for Cataract and Refractive Surgery. Hij is geregistreerd oogarts in Nederland, Engeland en Spanje.