Resultaten Ooglaseren

Wij gaan voor goede resultatenEyescan hanteert een eenvoudige filosofie; een behandeling wordt, of goed gedaan zonder enige concessie, of je behandelt niet. Uw ogen zijn gezond, alleen de bouw, de sterkte is niet goed. Je neemt bij het corrigeren van die afwijking geen risico en je doet daar ook geen concessies in.

Vanzelfsprekend wordt daarom bij al onze behandelingen uiterste zorgvuldigheid betracht en worden oogafwijkingen steeds zo precies mogelijk gecorrigeerd. Dat neemt niet weg dat het resultaat bij geen enkele behandeling exact kan worden voorspeld. Wel is het mogelijk om vooraf een goede inschatting te maken. Als u voor een behandeling in aanmerking komt, gaat Eyescan er van uit dat u na de behandeling minimaal hetzelfde ziet als daarvoor met een bril of contactlenzen.

Tijdens het vooronderzoek geven wij, na uitgebreide oogonderzoeken, een realistisch beeld van wat mogelijk is. Daarbij is het belangrijk dat u zich realiseert dat Eyescan, in uw belang, strenge protocollen hanteert en nooit een te rooskleurig beeld schetst. De resultaten worden doorgaans snel bereikt, maar variëren van persoon tot persoon. Dit hangt onder andere af van het genezingsproces, levensstijl en de oorspronkelijke sterkte. Hebt u een hoge sterkte, dan bestaat de kans dat u soms (bijvoorbeeld bij autorijden in het donker) nog een bril met een kleine sterkte nodig heeft.

Herbehandeling mogelijk
Het kan incidenteel voorkomen, dat het gewenste resultaat niet helemaal bereikt is. Afhankelijk van de sterkte en het type behandeling is dan een herbehandeling mogelijk om het resultaat te optimaliseren. Bij Eyescan is het percentage herbehandelingen zeer laag (2%), terwijl wereldwijd het gemiddelde tussen 10% tot 15% ligt. Herbehandeling is kosteloos gedurende twee jaar na de behandeling. Na twee jaar ontvangt u een reductie op de prijs.