Risico ooglaseren

De risico's zo veel mogelijk beperken, daar gaat het omEyescan Brilvervangende Chirurgie geeft u een duidelijk beeld van de risico's die kleven aan een ooglaserbehandeling. Door middel van een aantal voorzorgsmaatregelen draagt Eyescan bij aan de beperking van het risico van ooglaseren. Toch kunnen er altijd bijwerkingen optreden, het is dan ook van belang u goed in te lezen over de risico's en mogelijke bijwerkingen.


Beperken risico ooglaseren

Door gedegen vooronderzoek, gebruik van de beste en goed onderhouden en gevalideerde apparatuur, veilige operatieomstandigheden en zeer ervaren refractiechirurgen, beperken we de risico’s tot een minimum. U kunt hieraan zelf bijdragen door het volgen van de instructies en het nakomen van de controleafspraken. Daarnaast dient u zich volledig te laten informeren over alle mogelijkheden, eventuele bijwerkingen en de risico’s. Indien uit het onderzoek naar voren komt dat u een verhoogde kans hebt op complicaties, wordt een behandeling afgeraden. Eyescan neemt hierin geen risico’s. Dit betekent dat we in 25% van de gevallen een negatief advies moeten geven. Dat kan een teleurstelling voor u betekenen, maar de teleurstelling is groter als achteraf blijkt dat er beter niet behandeld had kunnen worden.

Spoedeisende hulpverlening
Eyescan heeft de spoedeisende hulpverlening geregeld 24 uur per dag, 7 dagen per week, volgens de landelijke richtlijnen van het NGRC (Nederlands Gezelschap Refractie Chirurgen) van het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap). Er is in de kliniek een speciale ruimte ingericht voor calamiteiten. Hierin is voorzien in zuurstof, hartbewaking en reanimatieapparatuur. De Eyescan kliniek voor Brilvervangende Chirurgie is gelieerd aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. In geval van calamiteiten kan uitgeweken worden naar dit academisch ziekenhuis.
 

Complicaties, nadelen en risico ooglaseren

Hoewel de kans op complicaties bij refractiechirurgie uiterst klein is, mag dit niet worden uitgesloten.

Bijwerkingen ooglaseren (minder dan 1%)
Bijwerkingen komen slechts zelden voor en meestal verminderen of verdwijnen ze op termijn. Schittering (glare), kringen om lampen (halo’s), lichtgevoeligheid of schaduwbeelden kunnen neveneffecten zijn van de behandeling. Onderzoek heeft overigens uitgewezen dat de mogelijke glare na refractiechirurgie minder is dan bij het dragen van contactlenzen. Halo’s kunnen vooral voorkomen als u in het donker erg grote pupillen hebt. De pupilgrootte wordt om die reden dan ook vooraf gemeten, om risico’s uit te sluiten.

Complicaties ooglaseren (minder dan 0,1%)
Complicaties zijn zeer zeldzaam en zijn te verhelpen met medicijnen of een aanvullende behandeling. Blindheid als gevolg van behandeling is vrijwel uitgesloten. Mogelijke ernstige complicaties zijn hoornvliesbeschadiging, netvliesloslating en een aderlijke blokkade in het netvlies. De kans hierop is echter zeer klein. Infecties zijn eveneens zeer zeldzaam en kunnen bij tijdige ontdekking meestal goed met medicijnen worden behandeld.

Informed-consent-procedure (toestemmingsformulieren)
Eyescan hanteert een ‘informed-consent-procedure’ (schriftelijke toestemming voor behandeling) conform de Wet op de Geneeskundige Behandel-Overeenkomst (WGBO). Tijdens het vooronderzoek worden alle mogelijke bijwerkingen en complicaties die bij uw behandeling kunnen voorkomen uitvoerig met u besproken. Deze staan ook vermeld in onze Informed Consent formulieren. Deze formulieren krijgt u mee na het vooronderzoek, zodat u deze thuis nog eens rustig na kunt lezen. Wilt u de formulieren al eerder ontvangen? Dat kan. Vraag deze op middels ons contactformulier.