Vooronderzoek

Vooronderzoek

De basis voor een goed resultaat

Ooglaserkliniek Eyescan neemt altijd een gedegen ooglaseronderzoek bij u af. Door middel van dit vooronderzoek garandeert Eyescan dat er alleen behandeld wordt als goede resultaten bereikt kunnen worden. Dit betekent dat we 25% van onze cliënten een negatief advies na het vooronderzoek moeten geven. Dat kan een teleurstelling betekenen, maar de teleurstelling is groter als achteraf blijkt dat er beter niet behandeld had kunnen worden. Als uw ogen niet geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling of lensimplantatie, of als we inschatten dat een ooglaserbehandeling niet tot het gewenste resultaat zal leiden, informeren wij u daarover, en helpen u andere oplossingen te vinden.