Ooglidcorrectie

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. Een ooglidcorrectie kan uitkomst bieden bij een afwijking aan de boven- of onderoogleden.

Ooglidcorrectie

De verticale afstand van een normale lidspleet varieert individueel en is gemiddeld 9-10 mm. Het bovenooglid bedekt het hoornvlies ongeveer 2 mm aan de bovenzijde. Indien het bovenooglid lager staat, spreken we van een blepharo-ptosis (laagstand van het bovenooglid).

Soorten ooglidcorrectie

Bekijk de film Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De meest voorkomende afwijkingen van de bovenoogleden zijn een teveel aan huid (dermatochalasis) en een hangend ooglid (ptosis). De onderoogleden kunnen - vooral op oudere leeftijd - naar binnen of naar buiten draaien (entropion, resp. ectropion genoemd). Al deze afwijkingen kunnen irritatie van de ogen en verslechtering van het zien veroorzaken. Een operatie kan uitkomst bieden.

Bekijk de film

Ooglidcorrectie: Redenen voor het verrichten van de operatie.

Er zijn functionele en cosmetische redenen voor een ooglidcorrectie:

1. Functionele redenen:

Ooglidafwijkingen kunnen irritatie van de ogen en verslechtering van het gezichtsveld of gezichtsvermogen veroorzaken. Ooglidcorrectie bevordert dan de functie van het ooglid en het oog. Voorbeelden zijn:

  • huidteveel (dermatochalasis) in de bovenoogleden: een teveel aan huid van het bovenooglid met diverse klachten.
  • ectropion: een naar buiten gedraaid onderooglid, wat kan leiden tot een rood oog, tranenvloed, ontstekingen e.d.
  • entropion: een naar binnen gedraaid onderooglid, waardoor de oogharen tegen de oogbol komen.
  • ptosis: een hangend bovenooglid, waarbij de ooglidrand naar beneden is verplaatst met als gevolg een beperking van het gezichtsveld of gezichtsvermogen.
  • ooglidtumoren: goedaardig (bijv. chalazion of talgklierzwelling) of kwaadaardig (bijv. basalioom).

2. Cosmetische redenen:

Voorbeelden van cosmetische redenen zijn:
  • huidteveel in de bovenoogleden zonder klachten.
  • huidteveel in de onderoogleden zonder klachten.

Ooglidcorrectie: De verzekering

De operatie om functionele redenen wordt meestal vergoed door de ziektekostenverzekering. In specifieke gevallen moet dit speciaal aangevraagd worden. Cosmetische operaties worden meestal niet door de verzekeraars vergoed, ook niet wanneer de afwijking het gevolg is van een ziekte, zoals een schildklierziekte. De oogarts kan een verzoek indienen bij de zorgverzekeraar voor vergoeding.