Bel ons op 088 1111 900
088 1111 900
Afspraak maken
Lees hier alles over het Coronavirus
Veiligheid
8707203.Banner1920x230_OOG.jpg

Veiligheid

Is het wel veilig om implantlenzen in mijn ogen te plaatsen?

Ja, het is veilig om implantlenzen te plaatsen. De behandeltechniek bestaat al sinds de jaren 40 en de is in de loop der jaren alleen maar beter geworden. Het is natuurlijk altijd goed om u in te lezen in de mogelijke complicaties en risico's.

Waarom moet ik een toestemmingsformulier invullen?

Eyescan hanteert een ‘informed-consent-procedure’ (schriftelijke toestemming voor behandeling) conform de Wet op de Geneeskundige Behandel-Overeenkomst (WGBO). Tijdens het vooronderzoek worden alle mogelijke bijwerkingen en complicaties die bij uw behandeling kunnen voorkomen uitvoerig met u besproken. Voor de volledigheid staan deze ook vermeld in onze Informed Consent formulieren. Deze formulieren krijgt u mee na het vooronderzoek, zodat u deze thuis nog eens rustig na kunt lezen.

Wat zijn de mogelijke complicaties bij voorzetlenzen?

De kans op complicaties is zeer klein, onder de 1%. De voornaamste complicaties zijn:

• Infectie of ontsteking in of óp het oog;
• een verlies van pompcellen van het hoornvlies endotheel);
• lekkage van de wond;
• afstotingsreactie;
• vertroebeling van de natuurlijke lens (staar);
• netvliesloslating;
• oedeem van de gele vlek;
• glaucoom
• verandering van oogsterkte op lange termijn;
• reststerkte en/of restcilinder: uw oogarts kan overwegen deze cilinder met een LASER-behandeling te corrigeren teneinde de zichtscherpte te verbeteren. Hier kunnen kosten aan zijn verbonden.

Bijwerkingen:
• Irritatie of beschadiging van de buitenkant van het hoornvlies; 
• bloedinkjes op het oog;
• macula oedeem;
• strooilichtklachten, halo’s, glare- en avondklachten door toename van lichtgevoeligheid;
• littekenvorming ter plaatse van het wondje;
• (hoofd)pijn kan in en rondom het oog optreden;
• beeldgrootteverschil tussen beide ogen.


Géén antwoord op uw vraag?

Bel ons dan op 088 - 1111 900. Of stuur ons een bericht.

Wij zijn altijd bereikbaar. Uw vraag persoonlijk beantwoord?