Bel ons op 088 1111 900
088 1111 900
Afspraak maken
Lees hier alles over het Coronavirus
Kwaliteit
Privacybeleid
8707203.Banner1920x230_OOG.jpg

Privacywetgeving

Eyescan streeft continu naar verbetering van chirurgische behandelingen. Wij zijn daarom zeer actief op het vlak van medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

In het kader van de nieuwe privacywetgeving informeert Eyescan u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Uw e-mailadres gebruiken wij om u een patiënttevredenheidsonderzoek te sturen. Indien u deze niet wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken bij de balie.

 Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

·         Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

·         Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.

·         Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

·         U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

·         Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

·         U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

·         U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)

·         U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

·         U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.

·         Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

·         Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 Download hieronder het privacyreglement van Eyescan:

 

 

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Eyescan streeft voortdurend naar verbetering van oogheelkundige behandelingen. Wij zijn daarom actief op het vlak van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Een belangrijk onderdeel hiervan is evaluatie van medische gegevens van reeds uitgevoerde behandelingen. Ook wordt er medisch wetenschappelijk onderzoek verricht door medewerkers van Eyescan in het kader van opleidingen. Dit betekent dat uw geanonimiseerde medische gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden. Uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor deze vorm van onderzoek is niet nodig.

Het niet vragen om toestemming betekent echter niet dat u geen zeggenschap heeft over het gebruik van uw medische gegevens. U kunt bezwaar aantekenen tegen het verder gebruik van uw geanonimiseerde medische medisch-wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt voor dergelijk onderzoek. U kunt dit melden bij uw behandelend oogarts of optometrist.

 

8558314.Eyescan oogarts oogmeting ooglaseren Utrecht.jpg
Wij zijn altijd bereikbaar. Uw vraag persoonlijk beantwoord?