Hoge oogdruk (glaucoom) in de familie?

Vroege herkenning is belangrijk!

Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van het oog geleidelijk aan verloren gaan. Glaucoom is een veel voorkomende ziekte van het oog die in de meeste gevallen gepaard gaat met een te hoge druk binnen in het oog. In het beginstadium veroorzaakt glaucoom geen klachten.

Vroege herkenning is belangrijk omdat glaucoom kan leiden tot onherstelbare schade aan de oogzenuw en uiteindelijk tot blindheid. De bolle vorm van het oog wordt mede in stand gehouden doordat binnen in het oog vocht wordt geproduceerd, dat kamerwater wordt genoemd. De hoogte van de oogdruk is afhankelijk van het evenwicht tussen aanmaak en afvoer van het kamerwater. Een normale oogdruk ligt tussen de 11 en 21 mmHg. Te hoge oogdruk kan ontstaan wanneer de afvoer van kamerwater wordt belemmerd. Hoe hoger de oogdruk, hoe groter de kans op glaucoom. Echter, het grootste deel van de mensen met een oogdruk boven de 21 mmHg zal geen glaucoom krijgen.

Klachten bij Glaucoom

In het beginstadium veroorzaakt glaucoom geen klachten omdat de beginnende beperking van het gezichtsveld niet opvalt. Naarmate de ziekte voortschrijdt, worden de gezichtsvelddefecten groter en ontstaan er in het gezichtsveld gebieden waarmee men slechter gaat zien. Bij toenemende uitval van het gezichtsveld zal men steeds vaker tegen voorwerpen aan gaan lopen of voorwerpen niet aan zien komen. Ook gaat men steeds slechter zien in het schemerlicht of in het donker.

Risicofactoren

In principe kan iedereen glaucoom krijgen. De belangrijkste factoren die de kans op glaucoom vergroten zijn:

  • Een verhoogde oogdruk
  • De aanwezigheid van glaucoom in de familie. Wanneer het voorkomt bij 1e en 2e graads familieleden, is de kans op glaucoom bijna 10 maal hoger dan voor iemand zonder glaucoom in de familie
  • De leeftijd; met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op glaucoom toe
  • Hoge bijziendheid (een sterke min-bril)
  • Het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of oogdruppels zoals corticostero├»den
  • Een doorgemaakt oogongeval
  • Hart en vaatziekten

Onderzoek

Deskundige controle van de ogen kan glaucoom al in een vroeg stadium aan het licht brengen. Uitsluitend oogdrukcontrole is hiervoor niet toereikend. Het laten controleren op glaucoom is met name van belang na het veertigste levensjaar, vooral wanneer in de familie glaucoom voorkomt. Het onderzoek naar glaucoom omvat onder andere een meting van de oogdruk, het bekijken van het inwendige oog, bepaling van het gezichtsveld en een scan van de oogzenuw.

Behandeling

Wanneer de diagnose glaucoom is gesteld, probeert de oogarts eerst de oogdruk te verlagen. Meestal met oogdruppels, maar soms ook met tabletten. Ook kan besloten worden een laserbehandeling uit te voeren. Met een laserstraal wordt de afvoer van het inwendige oogvocht verbeterd, waardoor de oogdruk vermindert. Deze ingreep gebeurt poliklinisch. Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid de afvoer van het inwendige oogvocht, door middel van een operatie, zo te verbeteren dat de oogdruk voldoende daalt om beschadiging van de oogzenuw te voorkomen of te stabiliseren. Reeds bestaande schade aan de oogzenuw en aan het gezichtsvermogen kan echter niet meer ongedaan worden gemaakt.