Bel ons op 088 1111 900
088 1111 900
Afspraak maken
Lees hier alles over het Coronavirus
Suikerziekte (DRP)
8707203.Banner1920x230_OOG.jpg

Suikerziekte (DRP)

Suikerziekte (diabetes mellitus) kan beschadigingen veroorzaken binnen in het oog. Door die beschadigingen kunnen blijvende afwijkingen aan het netvlies ontstaan. Men noemt dit diabetische retinopathie (DRP).

Vaak ontstaan deze afwijkingen ongemerkt. Een gevaarlijke situatie, want als deze afwijkingen niet tijdig worden ontdekt en behandeld, kan het gezichtsvermogen ernstig achteruit gaan en is zelfs blindheid niet uitgesloten. Laat daarom bij suikerziekte uw ogen regelmatig onderzoeken.

Risicofactoren

Hoe langer iemand suikerziekte heeft, hoe groter de kans op diabetische retinopathie. Omdat het mogelijk is al geruime tijd aan suikerziekte te lijden zonder daar iets van te merken, is het verstandig ook de ogen te laten controleren zodra er suikerziekte is vastgesteld. Deze controle dient jaarlijks plaats te vinden, want er kunnen afwijkingen optreden in de ogen die (nog) geen klachten geven, maar wel behandeld moeten worden om verdere beschadiging te voorkomen of af te remmen.

<< Terug naar onderwerpen

Onderzoek

Bij het onderzoek naar DRP door de oogarts wordt de pupil met druppels verwijd, zodat het netvlies goed kan worden bekeken. Deze druppels maken het zicht tijdelijk minder. Als er afwijkingen worden gevonden, kan het noodzakelijk zijn foto’s van het netvlies te nemen. Dit wordt met een kleurvloeistof (fluoresceïne)en een speciale camera gedaan, zie voor meer informatie de brochure FAG. Door dit onderzoek kan de oogarts de mate en de ernst van de afwijking beter beoordelen.

<< Terug naar onderwerpen

Behandeling

In veel gevallen kan bij geconstateerde afwijkingen in het netvlies een laserbehandeling uitkomst bieden. Hiermee wordt verdere achteruitgang van het gezichtsvermogen gestopt of vertraagd.

Met een laser kan zeer gericht de binnenzijde van het oog bereikt worden, zo ook het netvlies. In het geval van exsudatieve retinopathie wordt de laser gebruikt om de lekkende bloedvaten dicht te ‘lassen’. Deze behandeling duurt ongeveer tien minuten.

Is er sprake van proliferatieve retinopathie en zijn er nieuwe bloedvaatjes gevormd, dan moet vrijwel het gehele netvlies met laserstralen worden behandeld. Deze behandeling is veel uitgebreider dan de eerstgenoemde en zal vaak uit meerdere deelbehandelingen bestaan.

Bij beide toepassingen worden voorafgaand aan de behandeling pupilverwijdende oogdruppels toegediend. Vervolgens wordt het oog met druppels verdoofd. Bij een uitgebreide behandeling wordt het oog in bepaalde gevallen plaatselijk verdoofd door een injectie bij het oog. Eyescan gebruikt bij de behandeling van DRP de nieuwste laserapparatuur. Dit beperkt het ongemak tot een minimum. Ook komen complicaties hierdoor zelden voor.

<< Terug naar onderwerpen

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze oogzorgklinieken.

Wij zijn altijd bereikbaar. Uw vraag persoonlijk beantwoord?