drs. R.L. Mulders – Al-Saady

BIG-nummer: 19917439301

Drs. Mulders studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na het afronden van de studie is zij begonnen aan de opleiding tot oogarts in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hierbij heeft zij zich reeds vroeg toegelegd op keratoconus, cornea- en voorsegmentaandoeningen, naast de reguliere oogaandoeningen die aan bod komen tijdens de opleiding. Na het afronden van de specialisatie in 2018 heeft zij een jaar lang een Cornea- en voorsegmentfellowship (aanvullend specialisatiejaar) in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) gevolgd. Hierbij heeft zij zich onder andere de operatieve technieken eigen gemaakt van corneatransplantaties.

Hierop heeft zij in het gerenommeerde Melles Corneakliniek te Rotterdam gewerkt, waar zij kennis maakte met de state of the art technieken voor onderzoek en behandeling van cornea aandoeningen.

Daaropvolgend is zij werkzaam geweest in een gecombineerde functie als militair arts bij Defensie waar zij als enige oogarts binnen Defensie zorg droeg voor de (algemene) oogheelkundige zorg en welzijn van de medewerkers. Gelijktijdig werkte zij als corneaspecialist in het UMCU.

Drs. Mulders hecht groot belang aan onderzoek en innovatie binnen de oogheelkunde. Zij participeert sinds de start van haar loopbaan in diverse onderzoeksprojecten waaruit verschillende publicaties zijn voortgekomen. Deze onderzoeksresultaten zijn op uiteenlopende oogheelkundige congressen gepresenteerd in binnen- en buitenland. In 2016 heeft zij het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) posterprijs gewonnen, de prijs voor de beste landelijke voordracht op het Nederlands congres voor oogartsen en medewerkers binnen de oogheelkunde.

Sinds 1 juni 2022 verstrekt zij ons team binnen Eyescan.

Aandachtsgebieden

  • Allround oogarts
  • Keratoconus
  • Contactlensgerelateerde aandoeningen
  • Voorsegmentaandoeningen, zoals droge ogen en allergieën

Lidmaatschappen

  • Nederlands oogheelkundig gezelschap (NOG)
  • Corneawerkgroep binnen het NOG
  • Nederlandse Intra Oculaire Implant club (NIOIC)
  • American Academy of Ophthalmology
  • European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)