Ben je niet tevreden?

Wij zoeken naar een oplossing!

Al onze medewerkers binnen Eyescan schenken veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg en proberen je zo goed mogelijk te informeren. Ben je niet tevreden of zijn er zaken die je als onjuist of onterecht hebt ervaren dan zoeken we naar een passende oplossing.

Menselijke fouten, vergissingen of onduidelijkheden kunnen onverhoopt voorkomen. Wellicht voel je je onvoldoende begrepen voor, tijdens of na een behandeling. Dat willen wij graag van je weten, want daar kunnen wij van leren en daarmee de zorg verbeteren.

Bespreken met direct betrokkene

Het bespreken van jouw klacht met de direct betrokkene heeft in de praktijk verreweg de meeste voordelen. In de meeste gevallen worden problemen dan direct opgelost. Dit is echter niet altijd makkelijk. Geef bij de aanmeldbalie aan dat je een klacht wilt bespreken. Mocht dit niet lukken dan is de volgende stap het indienen van de klacht bij de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie

Eyescan voldoet aan de eisen van de Wkkgz, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg. Voor het melden en afhandelen van klachten heeft Eyescan een klachtenreglement opgesteld. Indien een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de klager er voor kiezen het ontstane geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Dit betreft de ‘Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken’ .

Je hebt als klager ook het recht om rechtstreeks naar de geschillencommissie te stappen, echter wordt verlangd dat klager en beklaagde eerst proberen samen tot een oplossing te komen.

Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Let er bij het indienen van jouw klacht op dat je de juiste vestiging kiest. Na het ontvangen van de klacht nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Klachtenformulier

zoals op identiteitsbewijs
Hiermee mogen wij in ons systeem kijken of je al klant bent.