Kwaliteit & Veiligheid

In de Eyescan klinieken zetten wij ons iedere dag in om de beste én veiligste zorg te bieden. Om optimale kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven garanderen is een grondige aanpak vereist.

Binnen Eyescan maken wij gebruik van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast werkt men volgens de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren.

Klachtenregeling

Ben je niet tevreden? Wij zoeken naar een oplossing!
Al onze medewerkers binnen Eyescan schenken veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg en proberen je zo goed mogelijk te informeren. Ben je niet tevreden of zijn er zaken die je als onjuist of onterecht hebt ervaren dan zoeken we naar een passende oplossing. Lees hier de volledige klachtenregeling. 

Patiënttevredenheidsonderzoek

Eyescan streeft naar een zeer hoge kwaliteit van behandelen. Het is daarbij essentieel te weten wat de patiënt vindt van de zorgverlening die zij bij ons ondergaan. Dit meten wij met het Patiëntervaringsonderzoek. Dit onderzoek voldoet aan alle eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op eenduidige en wetenschappelijk verantwoorde wijze wordt patiëntervaringsonderzoek verricht. De uitkomsten worden getoetst aan een uitgebreide landelijke benchmark. Jaarlijks wordt een rapport over de uitkomst opgesteld. Tussentijdse bijzonderheden worden gefilterd waarna zo nodig actie wordt ondernomen.

Het patiëntervaringsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Bosgra Onderzoek onder al onze bezochte patiënten. Het rapportcijfer over 2022 voor de totaalindruk ligt met een 8,8 hoger dan de landelijke Benchmark KliniekenMonitor Oogheelkunde (8,4). De patiënten zijn dus bijzonder tevreden. Dit blijkt ook uit de Net Promotor Score: deze is maar liefst 65,1. Dit is een hoog percentage. Een dergelijk hoge Net Promotor Score betekent dat patiënten Eyescan graag aanbevelen bij vrienden/familie.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor professionals in de gezondheidszorg is het verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook Eyescan werkt hiermee.

De wet Meldcode verplicht niet om een melding te maken, maar enkel de stappen van de meldcode te doorlopen. Dit helpt onze zorgprofessionals om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en het besluit te nemen wanneer er een melding plaats moet vinden.