Kwaliteit & Veiligheid

In de Eyescan klinieken zetten wij ons iedere dag in om de beste én veiligste zorg te bieden. Om optimale kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven garanderen is een grondige aanpak vereist.

Binnen Eyescan maken wij gebruik van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsbeleid is ingericht conform de eisen van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Daarnaast werkt men volgens de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

ZKN is een branchevereniging sinds 1990. Zij hebben een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat het gehele functioneren van de klinieken beoordeelt en na goedkeuring certificeert.

Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.

Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel worden ook de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, klanttevredenheid en de afhandeling van wachttijden getoetst. Voor de cliënt en de medische specialist geeft dit keurmerk inzicht of aan de eisen is voldaan.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Eyescan streeft naar een zeer hoge kwaliteit van behandelen. Het is daarbij essentieel te weten wat de patiënt vindt van de zorgverlening die zij bij ons ondergaan. Dit meten wij met het Patiëntervaringsonderzoek. Dit onderzoek voldoet aan alle eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en van het ZKN Keurmerk. Op eenduidige en wetenschappelijk verantwoorde wijze wordt patiëntervaringsonderzoek verricht. De uitkomsten worden getoetst aan een uitgebreide landelijke benchmark. Jaarlijks wordt een rapport over de uitkomst opgesteld. Tussentijdse bijzonderheden worden gefilterd waarna zo nodig actie wordt ondernomen.

Het patiëntervaringsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Bosgra Onderzoek onder al onze bezochte patiënten. Het rapportcijfer over 2020 voor de totaalindruk van de kliniek ligt met een 8,6 hoger dan de landelijke Benchmark KliniekenMonitor Oogheelkunde (8,4). De patiënten zijn dus bijzonder tevreden. Dit blijkt ook uit de Net Promotor Score: deze is maar liefst 65,1. Dit is een hoog percentage. Een dergelijk hoge Net Promotor Score betekent dat patiënten Eyescan graag aanbevelen bij vrienden/familie.

In onderstaand overzicht staan een aantal van de in het onderzoek genoemde onderwerpen met daarachter de aan Eyescan gegeven gemiddelde tevredenheidscijfers.

  • Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling (cijfer: 8,3)
  • Bejegening door de behandelaar (cijfer: 8,6)
  • Behandeling (cijfer 9,0)
  • Nazorg (cijfer: 8,4)
  • Totaal indruk van Eyescan (cijfer 8,6) (Benchmark KliniekenMonitor: 8,4)