Meldpunt Klokkenluiden

We moedigen iedereen aan die zich zorgen maakt over enige schending van mensenrechten en/of milieuplichten in verband met onze operationele activiteiten, producten of diensten om dit te melden via het klachtenportaal van ons moederbedrijf Veonet. De onderstaande link beschrijft Veonet’s bestuursregelingen en klachtenprocedure. Raadpleeg sectie 1 voor een link naar het klachtenformulier en het Meldpunt Klokkenluiden.

Meldpunt Klokkenluiden

Klik op deze link om naar het meldpunt te gaan.