Meest voorkomende aandoening aan het hoornvlies

Hoornvlies in een kegelvorm

Keratoconus is een oogaandoening waarbij het hoornvlies langzaam dunner wordt en er een kegelvormige vervorming ontstaat. Het hoornvlies is in dit geval niet bol, maar kegelvormig. Hierdoor kan het hoornvlies centraal verdunnen en uitpuilen, wat leidt tot vervormd en verminderd zicht. Dit effect is vergelijkbaar met een ruit waar een ‘deukje’ in zit: je kunt er op elke manier doorheen kijken, maar de vervorming blijft.

Sommige mensen hebben bovendien last van het zien van lichtstrepen (glare) en lichtgevoeligheid (fotofobie). Keratoconus is een aandoening die bijna altijd beide ogen aantast. Het begint meestal rond de puberteit en ontwikkelt zich heel langzaam in een periode van 10 tot 20 jaar. Dit maakt het stellen van de diagnose lastiger.

Klachten bij Keratoconus

Een relatief plotselinge verandering van de oogsterkte kan een aanwijzing voor keratoconus zijn.

Risicofactoren

De feitelijke oorzaak van keratoconus is niet bekend, maar duidelijk is dat meerdere factoren, zoals erfelijkheid en omgeving, een rol kunnen spelen. Daarnaast kan het regelmatig in de ogen wrijven, bijvoorbeeld bij mensen met een allergie, een verhoogd risico geven. Bij de volgende lichamelijke aandoeningen komt keratoconus vaker voor:

  • Syndroom van down
  • Het syndroom van Turner

Onderzoek

Een onverwachte verandering van jouw gezichtssterkte kán duiden op keratoconus. Laat ook daarom jouw ogen altijd één‐ tot tweemaal per jaar controleren en informeren door de optometrist of contactlensspecialist. Met een speciaal apparaat, een corneatopograaf, kan de vorm van het hoornvlies heel nauwkeurig in kaart worden gebracht. Het ontdekken van keratoconus wordt hierdoor een stuk gemakkelijker.

Behandeling

De behandeling van keratoconus hangt mede af van het stadium waarin de aandoening zich bevindt:

  • Bril: In het beginstadium kan de afwijking met een bril gecorrigeerd worden en soms met zachte contactlenzen. In een verder gevorderd stadium is correctie met een bril niet afdoende.
  • Vormstabiele of zuurstofdoorlatende contactlenzen kunnen de afwijking beter corrigeren. Bij mensen, bij wie de harde lens het hoornvlies zou kunnen beschadigen, kunnen baat hebben bij het zogenaamde ‘Piggy‐back’‐systeem, een zachte lens met daarop een harde contactlens. De zachte lens werkt dan als verbandlens. Soms dienen de lenzen in korte tijd vervangen te worden voor een andere sterkte, doordat het hoornvlies verandert.
  • Sclerale contactlens: Deze contactlens is ongeveer 20mm groot en rust op het oogwit (sclera) van het oog, waardoor het hoornvlies vrij is. Deze lens wordt meestal pas gekozen bij vergevorderde keratoconus.
  • Cross‐linking: Met behulp van een vitamine B‐preparaat en ultraviolet licht wordt het collageenweefsel van het stroma (de derde laag van het hoornvlies) versterkt. Hierdoor wordt het weefsel stugger en kan verdere uitstulping afgeremd of gestopt worden.
  • Hoornvliestransplantatie: Wanneer het hoornvlies zodanig vervormd is dat deze met eerder genoemde behandelingen niet langer gecorrigeerd kan worden (dit geldt in minder dan 10% van de gevallen) biedt een hoornvliestransplantatie uitkomst. Hoornvliestransplantaties hebben een succespercentage van meer dan 96% bij keratoconus. Het herstel na deze operatie duurt ongeveer 1 tot 1,5 jaar.