Suikerziekte en het oog

Diabetische retinopathie

Ten gevolge van suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er beschadigingen optreden binnen in het oog. Zonder dat al direct het zien wordt aangetast. Toch kunnen er afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies. Men noemt dat diabetische retinopathie (DRP). Wanneer deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden onderkend en behandeld kan blindheid of slechtziendheid het gevolg zijn. Daarom worden patiënten met Diabetes Mellitus regelmatig oogheelkundig gescreend.

Klachten bij diabetische retinopathie

  • Slecht of wazig zien
  • Vervormd zien
  • Vlekken zien
  • Slierten zien
  • Fletse kleuren zien
  • Dubbelzien
  • Slecht zien in het donker
  • Pijnlijke ogen

Risicofactoren

Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte, waarbij veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies. Deze veranderingen kunnen zich op twee manieren voordoen:

  1. Exsudatieve retinopathie: hierbij verandert de wand van de kleine bloedvaten, waardoor lekkage van vocht en bloed kan optreden.
  2. Proliferatieve retinopathie: hierbij worden nieuwe bloedvaatjes gevormd. Deze nieuwe bloedvaatjes zijn erg broos en kunnen gemakkelijk bloedingen in het netvlies en glasvocht achter in het oog veroorzaken wanneer de afvoer van kamerwater wordt belemmerd.

Het risico van het krijgen van retinopathie neemt toe naarmate de suikerziekte langer bestaat. Omdat het mogelijk is al geruime tijd aan suikerziekte te lijden zonder dat men daar iets van heeft gemerkt, is het verstandig de ogen te laten controleren zodra er suikerziekte is vastgesteld. Er kunnen afwijkingen optreden in de ogen die (nog) geen klachten geven, maar wel behandeld moeten worden om verdere beschadiging te stoppen.

Onderzoek

Bij het onderzoek naar DRP door de oogarts wordt de pupil met druppels verwijd, zodat het netvlies goed kan worden bekeken. Deze druppels maken het zicht tijdelijk minder scherp. Als er afwijkingen worden gevonden, kan het noodzakelijk zijn foto’s van het netvlies te nemen. Dit wordt met een kleurvloeistof (fluoresceïne) en een speciale camera gedaan, zie voor meer informatie de brochure FAG. Door dit onderzoek kan de oogarts de mate en de ernst van de afwijking beter beoordelen.

Ook kan er een scan van je macula (gele vlek) gemaakt worden om te zien of er vocht onder de macula zit, waar behandeling voor nodig is.

Behandeling

In veel gevallen kan bij geconstateerde afwijkingen in het netvlies een laserbehandeling uitkomst bieden. Hiermee wordt verdere achteruitgang van het gezichtsvermogen gestopt of vertraagd. Met een laser kan zeer gericht de binnenzijde van het oog bereikt worden, zo ook het netvlies. In het geval van exsudatieve retinopathie wordt de laser gebruikt om de lekkende bloedvaten dicht te ‘lassen’. Deze behandeling duurt ongeveer tien minuten.

Is er sprake van proliferatieve retinopathie en zijn er nieuwe bloedvaatjes gevormd, dan moet vrijwel het gehele netvlies met laserstralen worden behandeld. Deze behandeling is veel uitgebreider dan de eerstgenoemde en zal vaak uit meerdere deelbehandelingen bestaan.

Bij beide toepassingen worden voorafgaand aan de behandeling pupilverwijdende oogdruppels toegediend. Vervolgens wordt het oog met druppels verdoofd. Bij een uitgebreide behandeling wordt het oog in bepaalde gevallen plaatselijk verdoofd door een injectie bij het oog. Eyescan gebruikt bij de behandeling van DRP de nieuwste laserapparatuur. Dit beperkt het ongemak tot een minimum. Ook komen complicaties hierdoor zelden voor.