Maculadegeneratie

Slijtageproces van het netvlies

Maculadegeneratie is een slijtageproces van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Bij maculadegeneratie sterven de kegeltjes in het centrum van het netvlies af. Door dit proces blijft midden in het gezichtsveld een vlek achter en kan niet meer scherp worden gezien. De rest van het netvlies blijft wel werken, zodat ook zonder scherpte de weg in huis en daarbuiten min of meer zelfstandig gevonden kan worden.

Klachten bij maculadegeneratie

De klachten zijn onder te verdelen in tweeën:

 1. Vermindering van de gezichtsscherpte
  Het centrale zien neemt af, het perifere zien blijft vrijwel altijd intact. De aandoening kan leiden tot slechtziendheid en niet tot blindheid. Er kan wel een ernstige visuele handicap ontstaan met verstrekkende gevolgen voor bijvoorbeeld je beroep en hobby’s. De mate waarin dit het geval zal zijn, is echter moeilijk te voorspellen. In ongeveer 50% van de gevallen komt de aandoening in beide ogen voor.
 2. Beeldvertekening (metamorfopsie)
  Het linker oog kan dan bijvoorbeeld een grijze vlek en kromme lijnen zien. Dit is vaak één van de eerste klachten bij de natte MD. Het is belangrijk om in dat geval direct contact op te nemen met uw oogarts. De beeldvertekening kan getest worden met een zogenaamde Amslerkaart.

Risicofactoren

Bij LMD is leeftijd de belangrijkste risicofactor: in Nederland lijdt naar schatting circa 14% van de mensen tussen de 55 en 64 jaar aan enige vorm van LMD. Dit loopt in de groep 65‐ tot 75‐jarigen op tot bijna 20%. Bij 75‐plussers is dit 37%. Overige risicofactoren zijn:

 • Erfelijkheid: kan een rol spelen bij het ontstaan van LMD
 • Roken: LMD komt vijf keer zoveel voor bij mensen die meer dan één pakje sigaretten per dag roken
 • Voeding: cholesterolverhogende voedingsmiddelen zijn van invloed op het ontstaan van LMD

Onderzoek

Om LMD vast te kunnen stellen dient allereerst de gezichtsscherpte te worden gemeten. Ook wordt met een Amslertest (kaart met ruitjespatroon) bepaald of er vervormingen in het gezichtsvermogen zijn. Vervolgens beoordeelt een oogarts het netvlies (na het verwijden van de pupillen met oogdruppels) en wordt een scan (OCT-scan) van de macula gemaakt.

Behandeling

Droge LMD, de meest voorkomende vorm, kan helaas niet worden behandeld. De behandeling van Natte LMD is mogelijk wanneer deze in een vroeg stadium is.

Behandelopties Natte LMD:

 • VEGF-remmers: het met tussenpozen injecteren van een medicijn in het oog dat vaatnieuwvorming en lekkage vermindert. Bij de meeste cliënten stabiliseert het zicht zich met deze behandeling.
 • Met een laserbehandeling (PDT): worden lekkende bloedvaatjes gedicht en wordt verdergaande bloeding en achteruitgang van gezichtsvermogen voorkomen. Een blijvend gunstig effect kan bij deze behandeling niet worden gegarandeerd.
 • Voedingssupplementen.