Netvliesloslating

Bij een netvliesloslating komt het netvlies los van de diepere laag in het oog. Het deel van het netvlies dat loslaat werkt niet goed meer.

Klachten bij een netvliesloslating

  • Plotselinge lichtflitsen en donkere
    zwevende deeltjes zien
  • Gedeeltelijke uitval van het gezichtsvermogen,
    soms waargenomen als een gordijn
  • Acuut totaal verlies van het gezichtsvermogen

Risicofactoren

Een netvliesloslating komt voor bij ongeveer 1 op de 10.000 mensen. Het kan in principe op elke leeftijd optreden, maar ouderen worden er vaker door getroffen. Ook bijzienden en mensen met netvliesloslating in de familie lopen meer risico. Soms wordt een netvliesloslating veroorzaakt door een ongeval, bijvoorbeeld een klap of een bal op het oog. Als de netvliesloslating niet behandeld wordt, zal deze leiden tot slecht zien of blindheid.

Onderzoek

Aan de buitenkant van het oog is niet te zien of er sprake is van een netvliesloslating. Het is daarom raadzaam om bij de eerder genoemde verschijnselen uw huisarts of eyescan-optometrist te raadplegen. De oogarts of optometrist kan de pupil door middel van druppels verwijden om zo het netvlies te bekijken.

Behandeling

Als er een gaatje in het netvlies zit zonder verdere loslating, kan uitbreiding worden voorkomen door behandeling met een laser. Doel is om te voorkomen dat het netvlies van de onderliggende lagen wordt losgetrokken. Als het netvlies wel is losgelaten zijn er meerdere behandelmethoden mogelijk. Welke operatieve behandeling dan nodig is, is afhankelijk van de situatie en het oordeel van de oogarts.

Operatie door middel van de laserstraal

Wanneer de gaatjes niet te groot zijn en het netvlies nog niet of nauwelijks is losgelaten, dan kan de laserstraal gebruikt worden om rondom de gaatjes littekens te maken. Deze littekentjes hechten het netvlies vast aan de onderliggende lagen. De gaatjes kunnen dan niet groter worden. Ook wordt voorkomen dat er vocht onder het netvlies komt. De behandeling gebeurt poliklinisch, duurt ongeveer 10 minuten en is niet echt pijnlijk.

Operatie

Wanneer er wel vocht onder het netvlies gekomen is kan er geen verlittekening door de laser tot stand gebracht worden, omdat het vocht verkleving met de diepere lagen van het netvlies onmogelijk maakt. Er wordt dan vaak een bandje om het oog aangebracht (cerclage). Ook kunnen andere technieken gebruikt worden, dit weer afhankelijk van de situatie.

Resultaat

In 90% van de gevallen lukt het om het netvlies weer aanliggend te krijgen. Het uiteindelijke gezichtsvermogen is afhankelijk van het soort loslating. Wanneer het niet lukt om het netvlies op zijn plaats te krijgen verliest het oog geleidelijk zijn functie en wordt het blind. Na de operatie zullen medicijnen gebruikt moeten worden en soms moet de sterkte van de bril aangepast worden.