Bijziendheid (myopie)

Slecht zicht door bijziendheid (myopie)

Bij bijziendheid is er sprake van een min strekte. De oogbol is dan te lang in verhouding tot het bundelend vermogen van het hoornvlies en de ooglens. Daardoor worden lichtstralen van ver verwijderde voorwerpen te sterk gebogen. Ze komen al samen vóór het netvlies. Dit geeft een onscherp beeld in de verte. Vaak is bijziendheid erfelijk bepaald. Maar het kan ook ontstaan door de leefstijl. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat personen die veel lezen of meer dan vier uur per dag achter de computer zitten meer kans hebben op bijziendheid.

Wat is bijziendheid

Myopie is het tegenovergestelde van verziendheid (hypermetropie). Met verziendheid is het zicht in de verte goed, maar juist dichterbij onscherp. Als je bijziend bent, is het juist andersom. Dichtbij is het zicht scherp, maar veraf niet. Dat kan leiden tot problemen met bijvoorbeeld autorijden, tv-kijken of op het schoolbord kijken. Bij bijziendheid draagt men een min- bril of contactlenzen. Bij verziendheid draagt men een plus- bril of contactlenzen. Het vervelende met myopie is wanneer men ouder wordt en er ook ouderdomsverziendheid (presbyopie) ontstaat. Het zicht dat dichtbij altijd zo goed was, gaat nu ook achteruit. Dit wordt vaak opgelost met een multifocale bril met een apart leesgedeelte. Bekijk hier het volledige overzicht oogsterkteafwijkingen.

Bijziendheid komt meestal aan het licht rond de puberteit, maar de afwijking kan al jaren eerder ontwikkeld zijn. Meestal stabiliseert de sterkte zich in het begin van de volwassenheid, wanneer de groei stopt. Om deze reden is ooglaseren en lensimplantatie (refractiechirurgie) pas mogelijk op latere leeftijd, vanaf ongeveer 18 jaar.

Klachten bij bijziendheid

Verschillende oogsterkte afwijkingen geven verschillende soorten klachten. Over het algemeen is lezen geen probleem voor mensen met myopie, tenzij de oogsterkte afwijking erg groot is. De belangrijkste symptomen van bijziendheid zijn:

  • Voorwerpen in de verte wazig zien
  • Verminderde schoolresultaten bij kinderen

Risicofactoren

Wie ernstig bijziend is, is vatbaarder voor aandoeningen zoals netvliesloslating, glaucoom en maculadegeneratie. Ernstige bijziendheid geldt bij een sterkte afwijking vanaf ongeveer -6. Kinderen met -6 of hoger hebben een aanzienlijk hogere kans om op latere leeftijd ernstig slechtziend of blind te worden.

Plots klachten als lichtflitsen en vlekken in het gezichtsveld kunnen een begin van een netvliesprobleem zijn. Oogheelkundig onderzoek is dan op korte termijn noodzakelijk. Neem direct contact op met de huisarts of oogarts.

Behandeling

Om myopie tegen te gaan is het verstandig om kinderen de 20-20-2-regel bij te brengen. Kijk na elke 20 minuten dichtbij (zoals op een telefoon of tablet) minstens 20 seconden ver weg. Daarnaast is het erg belangrijk voor de ogen om dagelijks minimaal twee uur buiten te zijn. Nog een goede reden om buitenspelen te stimuleren. Deze methode helpt vooral tijdens de ontwikkeling en de groei van de ogen.

Ooglaseren of lensimplantatie
Genieten van de ultieme vrijheid van een leven zonder bril of contactlenzen is ook mogelijk. Onze medisch specialisten kunnen jouw ogen zo corrigeren dat hulpmiddelen niet of vrijwel niet meer nodig zijn. Afhankelijk van je leeftijd, eigenschappen van je oog en je wensen wordt gekeken welke behandeling (ooglaseren of lensimplantatie) de beste oplossing is. Een oog waarmee je ver weg wazig ziet, is hoogstwaarschijnlijk geschikt voor refractiechirurgie. Lees hier meer over ooglaseren of lensimplantatie.

Contactlenzen
Voor zowel kinderen als volwassenen is het belangrijk regelmatig de ogen te laten controleren als er sprake is van myopie. De opticien kan controle voor oogsterkteafwijkingen uitvoeren. De meest bekende oplossing voor scherp zicht is het dragen van een bril of contactlenzen. Veel mensen vinden het dragen van een bril niet altijd even prettig. Contactlenzen zijn in sommige gevallen een oplossing. Lees hier meer over contactlenzen.

Kinderen en bijziendheid

Bijziendheid bij kinderen neemt enorm toe en ontwikkelt snel, zeker bij kinderen onder de 10 jaar, omdat zij nog in de groei zijn. Om dichtbij goed te kunnen zien, moeten de oogspieren zich inspannen (accommoderen). Wanneer kinderen langdurig dichtbij kijken (bijvoorbeeld op de mobiel of tablet) groeit de oogbol in de lengte. Zo hoeft het oog zich namelijk minder in te spannen om dichtbij goed te zien. Het nadeel hiervan is dat beelden in de verte onscherp worden.

Hoge myopie kan leiden tot een verdunning van het netvlies. Bij kinderen met myopie is bijvoorbeeld te merken dat schoolresultaten verminderen, omdat zij het schoolbord niet goed kunnen zien. Omdat zij dichtbij wel goed zien, hebben zij vaak geen moeite met lezen.

Kinderen die bijziend zijn staan vaak onder controle van een orthoptist. Een voorbeeld van een behandeling is om voor een remming van de groei van het oog te zorgen. Hiervoor kan atropine worden voorgeschreven. Een dosering atropine oogdruppels zorgen voor pupilverwijding en ontspanning van de oogspieren die het zicht scherp stellen. De duur van de behandeling hangt af van de brilsterkte en leeftijd. Het wordt geschat op minimaal 3 tot 5 jaar. Lees hier meer over het onderwerp kinderen en zien.
Lees hier meer over bijziendheid bij kinderen.