Bel ons op 088 1111 900
088 1111 900
Afspraak maken
Lees hier alles over het Coronavirus
Veiligheid
8707203.Banner1920x230_OOG.jpg

Veiligheid

Waarom moet ik een toestemmingsformulier invullen?

Eyescan hanteert een ‘informed-consent-procedure’ (schriftelijke toestemming voor behandeling) conform de Wet op de Geneeskundige Behandel-Overeenkomst (WGBO). Tijdens het vooronderzoek worden alle mogelijke bijwerkingen en complicaties die bij uw behandeling kunnen voorkomen uitvoerig met u besproken. Voor de volledigheid staan deze ook vermeld in onze Informed Consent formulieren. Deze formulieren krijgt u mee na het vooronderzoek, zodat u deze thuis nog eens rustig na kunt lezen.

Is het wel veilig om mijn ogen te laten laseren?

Door gedegen vooronderzoek, gebruik van de beste en goed onderhouden en gevalideerde apparatuur, veilige operatieomstandigheden en zeer ervaren refractiechirurgen, beperken we de risico’s tot een minimum. U kunt hieraan zelf bijdragen door het volgen van de instructies en het nakomen van de controleafspraken. Daarnaast dient u zich volledig te laten informeren over alle mogelijkheden, eventuele bijwerkingen en de risico’s. Indien uit het onderzoek naar voren komt dat u een verhoogde kans hebt op complicaties, wordt een behandeling afgeraden. Eyescan neemt hierin geen risico’s. Dit betekent dat we in 25% van de gevallen helaas een negatief advies moeten geven. Dat kan een teleurstelling voor u betekenen, maar de teleurstelling is groter als achteraf blijkt dat er beter niet behandeld had kunnen worden.

Wat zijn de nadelen van een ooglaserbehandeling?

Voor veel mensen weegt het voordeel om weer goed te kunnen zien zonder bril of lenzen op tegen de nadelen van een ooglaserbehandeling. Toch is het goed om je bewust te zijn van de bijwerkingen en complicaties:

Bijwerkingen ooglaseren (minder dan 1%)

Bijwerkingen komen slechts zelden voor en meestal verminderen of verdwijnen ze op termijn. Schittering (glare), kringen om lampen (halo’s), lichtgevoeligheid of schaduwbeelden kunnen neveneffecten zijn van de behandeling. Onderzoek heeft overigens uitgewezen dat de mogelijke glare na refractiechirurgie minder is dan bij het dragen van contactlenzen. Halo’s kunnen vooral voorkomen als u in het donker erg grote pupillen heeft. De pupilgrootte wordt om die reden dan ook vooraf gemeten, om risico’s uit te sluiten.

Complicaties ooglaseren (minder dan 0,1%)

Complicaties zijn zeer zeldzaam en zijn te verhelpen met medicijnen of een aanvullende behandeling. Blindheid als gevolg van behandeling is vrijwel uitgesloten. Mogelijke ernstige complicaties zijn hoornvliesbeschadiging, netvliesloslating en een aderlijke blokkade in het netvlies. De kans hierop is echter zeer klein. Infecties zijn eveneens zeer zeldzaam en kunnen bij tijdige ontdekking meestal goed met medicijnen worden behandeld.


Géén antwoord op uw vraag?

Bel ons dan op 088 - 1111 900. Of stuur ons een bericht.

Wij zijn altijd bereikbaar. Uw vraag persoonlijk beantwoord?