Verziendheid (hypermetropie)

Bij verziendheid is de oogbol te kort in verhouding tot het bundelend vermogen van het hoornvlies en de ooglens. Daardoor worden lichtstralen van voorwerpen te zwak gebogen en komen ze pas samen achter het netvlies.

Klachten bij verziendheid

Wazig beeld, helemaal wanneer naar voorwerpen dichtbij gekeken wordt. Jonge mensen kunnen voorwerpen van veraf vaak nog wel duidelijk zien doordat de lens flexibel is en gemakkelijk kan accommoderen. Dit vermogen neemt af met de leeftijd, zodat ook het verzien wordt aangetast.

Symptomen van hoge verziendheid, die vaak op jonge leeftijd al opgemerkt kunnen worden:

  • Gebrek aan belangstelling voor kleine voorwerpen, klein speelgoed, e.d.
  • Problemen met lezen
  • Hoofdpijn

Milde verziendheid geeft bij jonge mensen meestal geen klachten, maar hoe ernstiger de aandoening, des te eerder de symptomen aan het licht komen. Regelmatige controle op en tijdige behandeling van verziendheid bij kinderen is belangrijk om scheelzien en de ontwikkeling van een lui oog te voorkomen.

Behandeling

De opticien of optometrist zal uw gezichtsscherpte controleren en de mate van de verziendheid vaststellen. Hoewel de aandoening soms tijdens schoolonderzoeken bij kinderen wordt geconstateerd, is het belangrijk om alle kinderen bij wie ernstige verziendheid in de familie zit, voor het derde jaar te testen, want tijdige behandeling is belangrijk.

Verziendheid kan worden gecorrigeerd met een ooglaserbehandeling, contactlenzen of een bril.

Veel mensen met verziendheid kunnen baat hebben bij een ooglaserbehandeling, waarbij het oppervlak van het hoornvlies wordt veranderd om de bundelende kracht te vergroten. Een multifocale implantlens of voorzetlens kan ook de uitkomst bieden.