Losgeraakte / gevallen kunstlens

Dropped IOL

Tijdens de staaroperatie wordt de eigen lens verwijderd uit het lenszakje en een kunstlens (IOL = IntraOcular Lens) in het lenszakje geplaatst. Wanneer de kunstlens losraakt en in de glasvochtruimte terecht komt, spreek je van een dropped IOL. Hierdoor treedt gezichtsscherpteverlies op, want je kijkt niet meer door een lens. De kunstlens kan al tijdens de staaroperatie vallen, maar meestal gebeurt dit vele jaren na de staaroperatie.

Klachten

 • Wazig zicht
 • Zien van een rand/rondje in beeld (men kijkt tegen de rand van de kunstlens aan)

Risicofactoren

Een dropped IOL komt bij 0,2-3% van de staaroperaties voor. Er is een aantal risicofactoren. De belangrijkste zijn:

 • Gecompliceerde staaroperatie
 • Een eerdere glasvochtoperatie
 • Verzwakte ophangvezels aan het lenszakje
 • Zwak lenszakje
 • Trauma (losraking door bijvoorbeeld een klap tegen het oog)
 • Duur van het hebben van een kunstlens in het oog
 • Hoge bijziendheid

Onderzoek

Bij het oogonderzoek is te zien dat er geen kunstlens meer zichtbaar is achter de pupil, maar dat deze onderin het oog ligt. Dit wordt bekeken met een spleetlamp. Er wordt gekeken naar de mate van beschadiging van het lenszakje, de helderheid van het hoornvlies, de oogdruk en de locatie van de gevallen kunstlens. Er kan aanvullend een echografie gemaakt worden, waardoor de locatie van de gevallen kunstlens in de glasvochtruimte soms beter zichtbaar wordt.

Behandeling

Behandeling gebeurt middels een vitrectomie (glasvochtoperatie), waarbij eerst al het glasvocht wordt verwijderd.

Er zijn 2 opties betreffende de gevallen kunstlens.

 1. De eigen kunstlens wordt op ongeveer dezelfde plaats teruggezet of vastgemaakt;
 2. De gevallen kunstlens wordt verwijderd en er wordt een nieuwe kunstlens geplaatst. Vaak is het nodig deze (speciale) lens aan de iris vast te maken. In enkele gevallen in het niet mogelijk meteen een nieuwe kunstlens te plaatsen en zal er nog een operatie plaatsvinden om een lens te plaatsen.

Het oog heeft een langere hersteltijd nodig dan na een normale staaroperatie, dit kan weken tot soms maanden duren. Na de hersteltijd kan het oog meestal weer redelijk tot goed zien.

Risico’s/complicaties:

 • Vaak: een hoge oogdruk of milde prikkeling. Dit is doorgaans met druppels op te lossen
 • Soms: een nabloeding. Deze lost meestal vanzelf op, maar het kan langer duren voor het zicht terugkomt.
 • Zelden: een netvliesloslating (minder dan 1%).
 • Zeer zelden: bacteriële infectie (endofthalmitis genoemd, 1 per 1500 operaties).