Gescheurd lenszakje

Dropped nucleus

Tijdens de staaroperatie wordt de eigen lens verwijderd uit het lenszakje en een kunstlens in het lenszakje geplaatst. Het lenszakje kan scheuren tijdens de operatie, waardoor er lensresten in de glasvochtruimte terecht kunnen komen. Deze gevallen lensresten worden dropped nucleus genoemd. De lensresten kunnen leiden tot gezichtsscherpteverlies, maar ook tot een ontstekingsreactie en verhoogde oogdruk. De lensresten worden verwijderd middels een glasvochtoperatie, ook wel vitrectomie genoemd. Er kan geen kunstlens meer in het lenszakje geplaatst worden, maar deze komt buiten het lenszakje.

Klachten

 • Wazig zicht
 • Pijn (tgv ontstekingsbeeld of verhoogde oogdruk)

Risicofactoren

Een dropped nucleus komt bij 0,1-0,2% van de staaroperaties voor. Er is een aantal risicofactoren. De belangrijkste zijn:

 • Scheur veroorzaakt tijdens staaroperatie
 • Verzwakte ophangvezels aan het lenszakje
 • Zwak lenszakje
 • Harde lens
 • Ondiepe voorste oogkamer

Onderzoek

In de meeste gevallen is het verhaal van de oogarts die de staaroperatie uitvoert voldoende. Er wordt gekeken naar de mate van beschadiging van het lenszakje, de helderheid van het hoornvlies, de oogdruk, de locatie en uitgebreidheid van de gevallen lensresten in de glasvochtruimte.

Behandeling

Behandeling gebeurt middels een vitrectomie (glasvochtoperatie), waarbij eerst al het glasvocht wordt verwijderd. Vervolgens worden alle lensresten uit het oog worden verwijderd. Er wordt naar gestreefd om tijdens de operatie ook een kunstlens te plaatsen. Deze kan niet meer in het lenszakje geplaatst worden, maar komt net voor de gebruikelijke plaats van de kunstlens óf wordt aan de iris bevestigd. In enkele gevallen in het niet mogelijk meteen een kunstlens te plaatsen en zal er nog een operatie plaatsvinden om een lens te plaatsen.

De wondjes gemaakt tijdens de operatie worden zo nodig gehecht. Veelal wordt er een luchtbel achtergelaten in het oog. Deze lost vanzelf op binnen 7-10 dagen. U mag met een luchtbel niet zelf een auto besturen, vliegen, de bergen in en duiken. De behandeling vindt vrijwel altijd onder plaatselijke verdoving plaats. Het oog heeft een langere hersteltijd nodig dan een reguliere staaroperatie. Dit kan weken tot soms maanden duren. Na de hersteltijd kan het oog meestal weer redelijk tot goed zien.

Risico’s/complicaties:

 • Vaak: een hoge oogdruk of milde prikkeling. Dit is doorgaans met druppels op te lossen
 • Soms: een nabloeding. Deze lost meestal vanzelf op, maar het kan langer duren voor het zicht terugkomt.
 • Zelden: een netvliesloslating (minder dan 1%).
 • Zeer zelden: bacteriële infectie (endofthalmitis genoemd, 1 per 1500 operaties).