Een leesbril

Ouderdomsverziendheid (presbyopie)

Ouderdomsverziendheid (presbyopie) treedt op vanaf ongeveer het 40ste levensjaar. Dit komt doordat het accommodatievermogen, het vermogen van de ooglens om dichtbij scherp te stellen, met de jaren afneemt.

De oogsterkteafwijking presbyopie maakt het lastig om de mobiele telefoon, krant of computerscherm scherp te kunnen zien. Vaak gaat men vanaf dat moment over op de leesbril.

Iedereen krijgt in meer of mindere maten te maken met ouderdomsverziendheid. Ook als er voorheen helemaal geen oogsterkteafwijking aanwezig was, zoals bijziendheid of verziendheid.

Klachten bij ouderdomsverziendheid

Ouderdomsverziendheid brengt verschillende klachten met zich mee. De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Dichtbij zicht wordt steeds waziger (vaak te merken bij het lezen)
  • Om scherp te zien worden voorwerpen steeds verder van de ogen af gehouden

Behandeling

De meest bekende oplossing voor ouderdomsverziendheid is een leesbril. De opticien kan helpen bij het uitzoeken van de juiste leesbril. Is er alleen sprake van ouderdomsverziendheid, dan kan dat helaas niet verholpen worden via een ooglaserbehandeling.

Via lensimplantatie kan wel gekozen worden voor een multifocale implantaatlens. Hierbij wordt gestreefd naar zo veel mogelijk brilonafhankelijkheid. Als er sprake is van staar wordt deze behandeling deels vergoed door de zorgverzekeraar. Bespreek dit met de oogarts.